2020 թվականի հունիսի 25-26-ը  տեղի ունեցավ «Խտրականության դեմ պայքար»

2020 թվականի հունվարից շարունակվեց «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ի (ՆՍՀԿ)