ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մարդու իրավունքների պաշտպանություն

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

Կարողությունների զարգացում եվ հզորացում

ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

1212

Իրավական գործ

12538

Շահառուների քանակը

693

Աջակցություն

2473

Աջակցություն

ՀՈՄՈՖՈԲԻԱՅԻ ԵՎ ՏՐԱՆՍՖՈԲԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ

ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ, ԱՐՑԱԽԻ ԵՎ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

PrEP-Ի ԵՎ PEP-Ի ՕԳՏԱԳՈՐԾՈւՄ