Հոմոֆոբիայի եվ տրանսֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օր - ՄԱՅԻՍԻ 17

Մարդու իրավունքների պաշտպանություն
 • Փաստաբանական աջակցություն, դատական ներկայացուցչություն
 • Օրենսդրական վերլուծություն և առաջարկություն
 • Իրավաբանական փաստաթղթերի կազմում
 • Ռազմավարական դատավարություն
 • Իրաբանական խորհրդատվություն
Առողջության պահպանման և ծառայությունների հասանելիության ապահովում
 • Հավասարը` հավասարին խորհրդատվություն՝ ՄԻԱՎ-ի և ՁԻԱՀ-ի և առկա ծառայությունների վերաբերյալ
 • ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ հետազոտություն շահառուի թեստավորման միջոցով
 • ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ նախա- և հետթեստային խորհրդատվություն
 • Ուղեգրում համապատասխան բժշկական հաստատություններ
 • Պահպանակների և լուբրիկանտների տրամադրում
Կարողությունների զարգացում և հզորացում
 • Կրթատեղեկատվական նյութերի մշակում և տարածում
 • Հանդիպում քննարկումների կազամկերպում
 • ԽորհրդատվությունՓորձի փոխանակում
 • Սեմինար վարժանքների կազմակերպում
 • Ենթադրամաշնորհների տրամադրում
 • Միջոցառումների կազմակերպում
 • Տեխնիկական աջակցություն
Մարդասիրական աջակցություն
 • Ուղղորդում պետական և մասնավոր կառույցներ
 • Ժամանակավոր ապաստարանի տրամադրում
 • Հոգեբանական խորհրդատվություն
 • Ֆինանսական աջակցություն
 • Սոցիալական աջակցություն
Շահերի պաշտպանություն
 • Տեղական և միջազգային կազամկերպություններում ներկայացուցչություն
 • Մշտադիտարկում և զեկույցների ու առաջարկների պատրաստում
956

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

35

Դատական գործեր

364

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

295

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

7237

ՄԻԱՎ ՀԵՏԱԶՈՏՎԱԾՆԵՐ

40

ՆՍՀԿ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԵՆԹԱԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

11

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈւԹՅՈւՆ

16

ԱՊԱՍՏԱՐԱՆԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈւՄ

196

ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

87

Տեխնիկական աջակցություն