Մարդու իրավունքների պաշտպանություն
 • Փաստաբանական աջակցություն, դատական ներկայացուցչություն
 • Օրենսդրական վերլուծություն և առաջարկություն
 • Իրավաբանական փաստաթղթերի կազմում
 • Ռազմավարական դատավարություն
 • Իրաբանական խորհրդատվություն
Առողջության պահպանման եվ ծառայությունների հասանելիության ապահովում
 • Հավասարը` հավասարին խորհրդատվություն՝ ՄԻԱՎ-ի և ՁԻԱՀ-ի և առկա ծառայությունների վերաբերյալ
 • ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ հետազոտություն շահառուի թեստավորման միջոցով
 • ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ նախա- և հետթեստային խորհրդատվություն
 • Ուղեգրում համապատասխան բժշկական հաստատություններ
 • Պահպանակների և լուբրիկանտների տրամադրում
Կարողությունների զարգացում եվ հզորացում
 • Կրթատեղեկատվական նյութերի մշակում և տարածում
 • Հանդիպում քննարկումների կազամկերպում
 • ԽորհրդատվությունՓորձի փոխանակում
 • Սեմինար վարժանքների կազմակերպում
 • Ենթադրամաշնորհների տրամադրում
 • Միջոցառումների կազմակերպում
 • Տեխնիկական աջակցություն
Մարդասիրական աջակցություն
 • Ուղղորդում պետական և մասնավոր կառույցներ
 • Ժամանակավոր ապաստարանի տրամադրում
 • Հոգեբանական խորհրդատվություն
 • Ֆինանսական աջակցություն
 • Սոցիալական աջակցություն
Շահերի պաշտպանություն
 • Տեղական և միջազգային կազամկերպություններում ներկայացուցչություն
 • Մշտադիտարկում և զեկույցների ու առաջարկների պատրաստում

ՀՈՄՈՖՈԲԻԱՅԻ ԵՎ ՏՐԱՆՍՖՈԲԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

1149

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

35

Դատական գործեր

364

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

295

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

9623

ՄԻԱՎ ՀԵՏԱԶՈՏՎԱԾՆԵՐ

40

ՆՍՀԿ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԵՆԹԱԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

1679

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈւԹՅՈւՆ

78

ԱՊԱՍՏԱՐԱՆԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈւՄ

196

ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ

87

Տեխնիկական աջակցություն