00000

ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ԿԱԶՄՈՒՄ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

570
ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
12
ՀՀ ՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ԱՏՅԱՆՆԵՐՈՒՄ ՔՆՆՎՈՂ ԳՈՐԾԵՐ
141
ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐ
3
ՄԻԵԴ ԳՈՐԾԵՐ

Իրավական նորություններ