ՆՍՀԿ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ 18 ԱՏԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔՈՎ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔԵՐԸ ՆԵՐԱՌՎԵԼ ԵՆ ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-Ի 2021Թ-Ի ԶԵԿՈՒՅՑՈՒՄ

2022թի նոյեմբերի 16-ին Եվրոպայում Անվտանգության և Համագործակցության Կազմակերպության (ԵԱՀԿ) Ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը (ԺՀՄԻԳհրապարակել է 2021թին տեղի ունեցած ատելության հիմքով հանցագործությունների մասին իր տարեկան զեկույցը։  

 

Այս տարի ևս «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ի կողմից ներկայացված 18 դեպքերը ներառվել են ԵԱՀԿԺՀՄԻԳի 2021թի զեկույցում։ Դեպքերը ներառում են անձանց սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության շարժառիթով ատելության հիմքով հանցագործություններ, որոնք արձանագրվել են կազմակերպության կողմից ՀՀում 2021 թ․ին։  

Զեկույցին կարող եք ծանոթանալ այստեղ: