ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ, ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ, ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ԵՎ ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ՈՉ ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ։ 2023Թ․ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Մարդու իրավունքների խախտումների, մոնիտորինգի, հետազոտման և փաստաթղթավորման ոչ կառավարական կազմակերպությունը հրապարակել է մարդու իրավունքների վերաբերյալ տարեկան զեկույցը Հայաստանի մասին։ Զեկույցի բաժիններից մեկը անդրադառնում է սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության, արտահայտման հիմքով բռնության, քրեականացման և այլ խնդիրներին։  

  

Զեկույցը ներառում է նաև մի քանի համակարգային խնդիրներ, որոնք արձանագրվել են «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ի կողմից։ Զեկույցի ամբողջական տարբերակը՝ այստեղ։