ՀԱՐՈՒՑՎԵԼ Է ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹ ԳՈՐԾԱՏՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՇԽԱՏՈՂԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՆԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ԳՈՐԾՈՎ 

2021թ․-ի հուլիսի 22-ին «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ (ՆՍՀԿ) է դիմել  շահառու Ք․Հ․-ը։ Վերջինս հայտնել է, որ 2020թ․-ի նոյեմբեր ամսից աշխատում է «Սոֆյա Հարությունյան» ԱՁ-ում՝ որպես մերսող։ 2021թ․-ի մայիսի 19-ին վնասվածքի հետևանքով թևը կոտրել է, որի մասին անհապաղ տեղեկացրել է Գործատուին։ Դուրս գրվելուց անմիջապես հետո կապ է հաստատել Գործատուի հետ անաշխատունակության թերթիկ ներկայացնելու համար, սակայն վերջինիս պարզաբանել են, որ  արդեն գրանցված աշխատող չի և ներկայացնել պետք չէ։ Սակայն Ք․Հ․-ն չի ստացել ոչ մի հրաման կամ ծանուցում աշխատանքից ազատման մասին։ Այնուհետև Կազմակերպության հաշվապահը տեղեկացրել է թե Ք․Հ․-ն գրանցված աշխատող է  և, որ խնդիրներ կան ԱՁ-ի հաշվեհամարների հետ։ Ք․Հ․-ն պարբերաբար Գործատուին է ուղարկել անաշխատունակության թերթիկները։ Սակայն այդ ընթացքում Ք․Հ․-ին չի վճարվել ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված միջին աշխատավարձը։ 

 

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ի կողմից տրամադրվել է իրավաբանական աջակցություն։ 

Դիմումներ են ուղարկվել Գործատուին Ք․Հ․-ին աշխատանքից ազատման վերաբերյալ իրավական ակտի օրինակը ստանալու համար, որոնց պատասխան չի ստացվել։ 

Այնուհետև դիմում է ուղարկվել ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտե, որից ստացված քաղվածից պարզ է դարձել, որ Գործատուն Ք․Հ․-ին աշխատանքից ազատել է 2021թ-ի մայիսի 19-ին։ 

 

Խնդրի լուծման նպաակով «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ի աջակցությամբ դիմում է ներկայացվել ՀՀ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին (Տեսչական մարմին)։ 

Տեսչական մարմնի կողմից 2021թ-ի օգոստոսի 5-ին հարուցվել է վարչական վարույթ։  Տեսչական մարմնի կողմից ստուգումներ են իրականացվել աշխատավայրում, որի ընթացքում պահանջել են ներկայացնել  Ք․Հ․-ի պայմանագիրը և աշխատանքից ազատման իրավական ակտը։ 

2021թ-ի օգոստոսի 30-ին տեղի ունեցավ վարչական լսումը։  Գործում ներգրավվել է «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ իրավաբան Շուշան Խնկոյանը, ով և ներկայացրել է ՔՀ-ի շահերը վարչական վարույթին։ Գործատուն չէր ներկայացել լսմանը, ինչպես նաև չի ներկայացրել տեսչական մարմնի կողմից պահանջված փաստաթղթերը։ 

 

Պարզաբանում 

ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք 

  • Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը գործատուի նախաձեռնությամբ արգելվում է աշխատողի ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակահատվածում, բացառությամբ (եթե աշխատողը ժամանակավոր անաշխատունակության պատճառով աշխատանքի չի ներկայացել ավելի քան 120 օր անընդմեջ կամ վերջին տասներկու ամսվա ընթացքում` ավելի քան 140 օր, եթե օրենքով և այլ նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված չէ, որ որոշակի հիվանդությունների դեպքում աշխատատեղը և պաշտոնը պահպանվում են ավելի երկար ժամանակով), 
  • Վերոնշյալ կետեով նախատեսված հիմքերով աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու դեպքում գործատուն պարտավոր է գրավոր ծանուցել իր մոտ մինչև մեկ տարի աշխատողին ոչ ուշ, քան 14 օր առաջ, 
  • Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը ձևակերպվում է գործատուի ընդունած անհատական իրավական ակտով, բացառությամբ Օրենսգրքի 128-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքի։