ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՂՂՈՐԴՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ

746

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՊԱՍՏԱՐԱՆԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ

48

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

244

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

434

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

1001