ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԱՆԱՊԱՀՈՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն ընդունում է սոցիալական աջակցություն ստանալու հայտեր։ 

Սոցիալական աջակցությունը նախատեսված է Հայաստանից մեկնած ժամանակավոր, աշխատանքային միգրանտների սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ 

Աջակցության շրջանակներում նախատեսվում է սննդի փաթեթների կտրոնների տրամադրում վերոնշյալ ընտանիքներին։ 

Աջակցության համար անհրաժեշտ է դիմել հետևյալ հղումով, ընտրելով սոցիալական աջակցություն բաժինը և համապատասխան սոցիալական խումբը։ 

Աջակցությանը դիմելու և ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել ընտանիքի  կազմի և փաստացի կազմի մասին Տեղեկանք։  

 

 

Աջակցությունը հնարավոր է դարձել BEARR տրեստի կողմից տրամադրված փոքր դրամաշնորհի շրջանակներում։