2022թ․ Մայիսի 10-ին տեղի ունեցան Հայաստանում ՄԻԱՎ-ի ծառայությունների պետական