ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ
10720
ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ
10325
ՀԵՏԱԶՈՏՎԱԾ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ
142
ՄԻԱՎ ԴՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ
119
ԽՆԱՄՔԻ ԵՎ ԲՈՒԺՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ
26
ՆԱԽԱԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ ՍՏԱՑԱԾ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ
20
ՀԵՏԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ ՍՏԱՑԱԾ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ
ՄԵԴԻԱ

ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ՊԱՅՔԱՐ ԸՆԴԴԵՄ ՁԻԱՀ-Ի

ԵՂԻ՛Ր ԻՐԱԶԵԿ․ ՄԻԱՎ-ի թեստավորման ուղեցույց

Տեսահոլովակ ՄԻԱՎ-ի և ՁԻԱՀ-ի մասին

ԵՂԻ՛Ր ԻՐԱԶԵԿ․

ՄԻԱՎ-ը դատավճիռ չէ

ՄԻԱՎ-ի նախակոնտակտային կանխարգելում

PrEP

ՄԻԱՎ-ի հետկոնտակտային կանխարգելում

PEP

Կանխարգելենք ՄԻԱՎ-ը 

(PrEP)