Երիտասարդական ծրագրերի համակարգողի թափուր հաստիքի հայտարարություն

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն հայտարարում է Երիտասարդական ծրագրերի համակարգողի  հաստիքի բաց մրցույթ:

 

Տևողություն— պայմանագրային

 

Վայր — Հայաստանի Հանրապետություն, ք․ Երևան

 

Աշխատանքի նկարագրություն

 • Կազմակերպել և իրականացնել երիտասարդական ակտիվ խմբերի համար կարողությունների զարգացմանն ուղղված դասընթացներ, աշխատանքային հանդիպումներ, միջոցառումներ,
 • Կազմակերպել երիատասարդական ակտիվ խմբերի մասնակցությամբ հանրային հանդիպումներ, ֆորումներ, համաժողովներ,
 • Համակարգել երիտասարդական ծրագրերի նախագծման և իրականացման աշխատանքներ,
 • Կազմակերպել և համակարգել երիտասարդական ծրագրերի ֆոնդահայթաթման գործընթացը,
 • Կազմակերպել ծրագրերի արդյունքների հանրային ներկայացման միջոցառումներ,
 • Կազմակերպել և իրականացնել երիտասարդների համախմբման և կարողությունների զարգացմանն ուղղված կարիքի գնահատումներ,
 • Որպես ՆՍՀԿ թիմի անդամ, ակտիվ կերպով կազմակերպել և մասնակցել կազմակերպության տարբեր հանդիպումներին, միջոցառումներին, նախաձեռնություններին, քննարկումներին՝ ներառյալ կարծիքների հայտնումը, արձագանքումը և ուսուցումը՝ կապված ոլորտի հետ,
 • Ապահովել ծրագրի կառավարման գործընթացի նամակագրության, գրավոր թարգմանությունների բարձր որակ՝ հայերենից անգլերեն և հակառակը,

 

Պահանջվող որակավորումներ ու հմտություններ

 • Աշխատանքային փորձ տեղական և միջազգային, մասնավորապես եվրոպական, երիտասարդական ծրագրերի իրականացման, համակարգման ոլորտում
 • Ֆոնդահայթայթման հմտություններ և կարողություն,
 • Նորը սովորելու և նոր նախաձեռնություններին աջակցելու կարողություն,
 • Գործընկերների հետ կապեր ստեղծելու և պահպանելու կարողություն,
 • Համակարգման գերազանց ունակություններ,
 • Համակարգչի իմացություն (MS Office: WORD, EXCEL, PP, e-mail, Internet),
 • Հայերենի և անգլերենի գերազանց  և ռուսերենի աշխատանքային մակարդակի գիտելիքներ,
 • Պլանավորման ունակություն և ժամանակի կառավարում,
 • Երիտասարդների լայն շրջանակի հետ աշխատելու ունակություն,
 • Բարդ իրավիճակներին արձագանքելու և դրանք կառավարելու կարողություն
 • Ֆասիլիտացիայի և հանրային խոսքի հմտություններ,
 • Թիմային աշխատանքի հմտություններ,
 • Այլ պարտականությունների կատարման և արտաժամյա աշխատելու պատրաստակամություն։

 

Աշխատավարձը — Պայմանագրային

 

Դիմելու ընթացակարգը — Տվյալ թափուր հաստիքին դիմելու համար խնդրում ենք լրացնել հետևյալ ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄԸ մինչև 2022թ.-ի հունիսի 3—ը՝ դիմումի տեսակն ընտրելով՝ Աշխատանքի ընդունման հայտ, հաստիքի դաշտում ընտրելով «Երիտասարդական ծրագրերի համակարգող» կետը։