ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն «ՀՀ-ում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելում» ծրագրի շրջանակներում միջոցառում կազմակերպելու նպատակով հայտարարում է Կազմակերպչական ծառայությունների տրամադրման գնային առաջարկների բաց մրցույթ։

 

Խնդրում ենք լրացնել ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄԸ մինչև 2021թ.-ի սեպտեմբերի 16-ը՝ կցելով լրացված, ստորագրված և կնքված գնային առաջարկների լրացման թերթիկը՝ ծառայության տեսակը բաժնի ցանկից ընտրելով «Կազմակերպչական ծառայություններ» տողը։

 

Ներբեռնել գնային առաջարկների լրացման թերթիկը