ԾՐԱԳՐԻ ՕԳՆԱԿԱՆԻ ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՍՏԻՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն աշխատանքի է հրավիրում ծրագրի օգնականի:

 

Պաշտոնը – ծրագրի օգնական

Տևողությունը – պայմանագրային, փորձաշրջանով

Վայրը – Երևան, ՀՀ

 

Աշխատանքի նկարագրություն

Պարտականությունները՝

–      Ադմինիստրատիվ և ընթացիկ աշխատանքների  կազմակերպում ըստ աշխատանքային պլանի և հանձնարարականների,

–       Ծրագրային գործողությունների մասին տեղեկատվության կազմում հայերենով և անգլերենով և տրամադրում Փի-Առ համակարգողին,

–       ՀԿ-ի աշխատանքների տեխնիկական ապահովում (տրանսպորտի և նյութերի պատվեր, պատճենահանում, տպագրություն, տոմսերի պատվիրում, հանդիպումների կազմակերպում, բանակցություններ և այլն),

–       Հանդիպում քննարկումների, միջոցառումների կազմակերպում, մասնակցություն,

–       Արձանագրությունների, գրությունների, հայտաձևերի և այլ փաստաթղթերի, նյութերի կազմում և թարգմանություն,

–       Արտաքին և ներքին հաղորդակցման ապահովում,

 

Պահանջվող հմտություններ և կրթություն

 

–       Բարձրագույն կրթությունը ցանկալի է

–       Հայերենի և անգլերենի իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է

–       Համակարգչային հմտությունների տիրապետում՝  MS Office, Internet , E-mail

–       Թարգմանչական հմտությունների տիրապետում /ցանկալի է/

–       Միջոցառումների կազմակերպման հմտություններ

–       Տվյալների վերլուծության ունակություն /ցանկալի է/

–       Թիմում աշխատելու ունակություն

–       Լավ հաղորդակցման ունակություններ

–       Ստեղծագործական ջիղ

 

Աշխատավարձը – Պայմանագրային

 

Դիմելու ընթացակարգը – Տվյալ թափուր հաստիքին դիմելու համար խնդրում ենք լրացնել հետևյալ  ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄԸ  մինչև 2024 թ.-ի մարտի 14-ը։