ՆՍՀԿ-Ն ՓՆՏՐՈՒՄ Է ՄԻԱՎ-ի ՈԼՈՐՏՈՒՄ կարողությունների զարգացման եվ ադվոկացիայի ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն հայտարարում է ՄԻԱՎ-ի ոլորտում  հետազոտական, կարողությունների զարգացման և ադվոկացիոն աշխատանքների  փորձագետների բաց մցրույթ։

ՓՈՐՁԱԳԵՏ 1․

Տևողությունը՝ 12 օր,

Աշխատանքների սկիզբ՝ 2024 թ․ հունվար

 

Աշխատանքի նկարագրություն․

1. Գրասեղանային հետազոտություն իրականացնել և հավաքագրել Հայաստանում ՏՍՏ-ների համար ՄԻԱՎ-ին առնչվող առկա բոլոր փաստաթղթերը և ռազմավարական տեղեկությունը, ներառյալ ԻՎԿՀ-ի տվյալները, Կասկադի տվյալները, ՏՍՏ-սպեցիֆիկ և կոմպետենտ ծառայությունների փաթեթը, համայնքահեն մոնիթորինգային տվյալները, ԱՀԿ ուղեցույցները և այլն։ 
2․ Մշակել դասընթացի մոդուլ հետևյալ թեմաներով՝ «Ադվոկացիա և գործիքները», «Որոշումների կայացման գործընթաց։ Համայնքների ներգրավվածության կարևորությունը», «ՏՍՏ-ներին առնչվող առկա ռազմավարական տեղեկություն։ Ինչպես գործածել ռազմավարական տվյալները ադովկացիոն նպատակներով»։ 
3․ Վերոնշյալ թեմաներով 1-օրյա դասընթաց իրականացնել 20 ՏՍՏ-ներից բաղկացած փորձագիտական խմբի անդամների համար։

 

 

ՓՈՐՁԱԳԵՏ 2․

Տևողությունը՝ 15 օր,

Աշխատանքների սկիզբ՝ 2024թ․-ի փետրվար

 

Աշխատանքի նկարագրություն․

1. 20 ՏՍՏ-ներից բաղկացած փորձագիտական խմբի անդամներին նախապատրաստել առողջապահական ոլորտում որոշում կայացնող մարմինների ներկայացուցիչների հետ ադվոկացիոն հանդիպումներին։ 
2․ Անձամբ մասնակցել ծրագրի ընթացքում տեղի ունեցած բոլոր ադվոկացիոն հանդիպումներին,
3․ Քննարկումների վերաբերյալ նշումներ անել և դրանց հիման վրա կազմել ամփոփիչ զեկույց՝ ներառելով քննարկումների արդյունքները, ինչպես նաև փորձագիտական խմբի հետագա ադվոկացիոն գործընթացների համար կոնկրետ առաջարկությունների փաթեթ։ 
Դիմելու ընթացակարգը  —Վերոնշյալ փորձագիտական աշխատանքներին դիմելու համար խնդրում ենք լրացնել հետևյալ ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄԸ  մինչև 2024թ․-ի հունվարի 5-ը՝ փորձագետների բաժնից ընտրելով «ՄԻԱՎ-ի ոլորտում գրասեղանային հետազոտության և կարողությունների զարգացման փորձագետ»  կամ «ՄԻԱՎ-ի ոլորտում ադվոկացիայի փորձագետ»  կետը։