ՓՆՏՐՈՒՄ ԵՆՔ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂԻ

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿն հայտարարում է սոցիալական աշխատողի ծառայությունների մատուցման բաց մրցույթ:

 

Աշխատանքի նկարագրություն 

 

 • Սոցիալական դեպքերի կառավարում և փաստաթղթավորում,
 • Շարունակական կապ և աշխատանք սոցիալական աջակցության շահառուների հետ,
 • Շահառուների ուղղորդում այլ մասնագիտացված ծառայությունների կամ կազմակերպություններ,
 • Սոցիալական հետազոտությունների իրականացում, կարիքների գնահատում, դեպքերի ուսումնասիրություններ,
 • Հաշվետվությունների կազմում։

 

Պահանջվող որակավորումներ և հմտություններ

 

 • Խոցելի խմբերի հետ սոցիալական աշխատանքի փորձ,
 • Հայերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է,
 • Բարձրագույն կրթություն համապատասխան ոլորտում ցանկալի է,
 • Համակարգչային հմտությունների տիրապետում՝ MS Office, Internet Tools, E-mail,
 • Տվյալների վերլուծության ունակություն,
 • Թիմում աշխատելու ունակություն,
 • Լավ հաղորդակցման ունակություններ,
 • Ստեղծագործական ջիղ:

 

Աշխատավարձը  — Պայմանագրային

 

Դիմելու ընթացակարգը  — Դիմելու համար խնդրում ենք լրացնել հետևյալ ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄԸ մինչև 2023թ.-ի հունվարի 15-ը։