Ֆիլմի նկարահանման բաց մրցույթ

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն հայտարարում է ֆիլմի նկարահանման աշխատանքների  մրցույթ։  

  

Պաշտոն – Ֆիլմի նկարահանման աշխատանքներ իրականացնող 

Սոցիալականհոլովակիթեման՝ 

Տրանս* անձանց գենդերային անցման միջամտությունների վերաբերյալ  

 

Վայրը – Երևան, Հայաստան  

 

Աշխատանքինկարագրություն  

Համագործակցելով ծրագրի աշխատակազմի հետ՝  

— անցկացնել հարցազրույցներ տրանսգենդեր անձանց, իրավապաշտպանների, փորձագետների և ոլորտի այլ ներկայացուցիչների հետ,  

— մշակել վիդեո-գաղափարները,  

— իրականացնել մոնտաժը,  

  • Թարգմանել և տեղադրել ենթագրերը, 

— խմբագրումներից և կազմակերպության նկատառումներով շտկումներից հետո կազմակերպությանը հանձնել պատրաստի ֆիլմ։  

 

Պահանջվողորակավորումներևհմտություններ  

  • Աշխատանքային փորձ սցենարի կազմման, ֆիլմ/հոլովակներ պատրաստելու և խմբագրումներ կատարելու ոլորտներում, 
  • Մանրուքների հանդեպ ուշադիր լինելու ունակություն,  
  • Ստեղծագործական մտածողություն, մտքերն իրագործելու և տեղ հասցնելու կարողություն,  
  • Ստեղծագործական արտադրանքը մանրակրիտ հղկելու պատրաստակամություն,  
  • Անգլերեն ենթագրերի ապահովում, 
  • Թիմում աշխատելու ունակություն,  
  • Հաղորդակցման հմտություններ։  

 

Աշխատավարձը– Պայմանագրային  

 

Տևողությունը — Պայմանագրային 

  

Դիմելուընթացակարգը —  Դիմել կարող եք որպես անհատ, ինչպես նաև ստեղծագործական խմբով՝ վերոնշյալ ծառայություններից մեկը կամ մի քանիսն իրականացնելու համար։ Խրախուսելի է ինչպես անհատների, այնպես էլ կազմակերպությունների դիմումը։  

 

Տվյալ թափուր հաստիքին դիմելու համար խնդրում ենք լրացնել հետևյալ ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄԸ մինչև 2022թ.-ի  սեպտեմբերի 11ը՝ դիմումի տեսակն ընտրելով Աշխատանքիընդունմանհայտ, իսկհաստիքի համար նախատեսված դաշտում ընտրել «Հարցազրույց-ֆիլմի պատրաստման մասնագետ» կետը: