ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն «ՀՀ-ում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելում» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է ավտոմեքենայի ՊՐԵՄԻՈՒՄ դասի վառելիքի կտրոնների ձեռքբերման գնային առաջարկների բաց մրցույթ։

 

Խնդրում ենք լրացնել ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄԸ մինչև 2021թ.-ի նոյեմբերի 17-ը՝ կցելով լրացված, ստորագրված և կնքված գնային առաջարկների լրացման թերթիկը՝ ծառայության տեսակը բաժնի ցանկից ընտրելով «Պրեմիում վառելիքի կտրոն» տողը։

 

Ներբեռնել գնային առաջարկների լրացման թերթիկը