ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն հայտարարում է գնային առաջարկների բաց մրցույթ ավտոմեքենայի «ՊՐԵՄԻՈՒՄ» դասի վառելիքի ձեռքբերման համար։

 

Խնդրում ենք լրացնել ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄԸ մինչև 2021թ.-ի մարտի 1-ը՝ կցելով լրացված, ստորագրված և կնքված գնային առաջարկների լրացման թերթիկը՝ ծառայության տեսակը բաժնի ցանկից ընտրելով «Ավտոմեքենայի վառելիք» տողը։

 

Ներբեռնել գնային առաջարկների լրացման թերթիկը