ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն հայտարարում է հյուրանոցային ծառայությունների տրամադրման գնային առաջարկների բաց մրցույթ 2021թ․ — ի փետրվարի 16-ից 21-ի համար։

Խնդրում ենք լրացնել ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄԸ մինչև 2021թ․-ի հունվարի 29-ը՝ կցելով լրացված, ստորագրված և կնքված գնային առաջարկների լրացման թերթիկը։

 

Ներբեռնել գնային առաջարկների լրացման թերթիկը