Աուդիտի անցկացման բաց մրցույթ — NG-45-002-2012

Սույնով «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն հրավիրում է իրավասու աուդիտորական ընկերություններին ներկայացնել առաջարկներ կազմակերպության 3 ծրագրերի համար` ըստ հայտարարության տեքստում նկարագրված մասնագրերի:

Մրցույթի հայտի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2020թ. դեկտեմբերի 29 , ժամը 18:00-ն: