ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ ՍՐԱՀԻ, ՍՈՒՐՃԻ և ՃԱՇԻ ԸՆԴՄԻՋՄԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն «Բյուջետային անալիզը՝ որոշումների կայացման գործընթացում թիրախ խմբերի ներգրավվածության համար» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է աշխատանքային հանդիպման իրականացման համար կոնֆերանս սրահի, սուրճի և ճաշի ընդմիջման ծառայությունների տրամադրման գնային առաջարկների բաց մրցույթ։

 

Խնդրում ենք լրացնել ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄԸ մինչև 2020թ.-ի սեպտեմբերի 5-ը՝ կցելով լրացված, ստորագրված և կնքված գնային առաջարկների լրացման թերթիկը։

 

Ներբեռնել գնային առաջարկների լրացման թերթիկը