ԱՄԵՆԱԳՆԱՑ ՄԵՔԵՆԱՅԻ ԳՆՄԱՆ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ

Սույնով «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն հրավիրում է իրավասու մատակարարներին ներկայացնել առաջարկներ ամենագնաց մեքենայի գնման համար` ըստ ներքոնշյալ մասնագրերի:

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐ

NG-45-001-2007

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ

ԳՆԱՌԱՋԱՐԿ և ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ