Տրանս* համայնքի խնդիրները COVID-19-ի համավարակի պայմաններում

 

«Նոր սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն իրականացվում է հետևյալ սոցիալական հարցումը, որը նախատեսված է COVID-19-ի առաջացրած իրավիճակում Հայաստանի տրանս* համայնքի կարիքները գնահատելուն և խնդիրները վեր հանելուն։ Հարցումը նախատեսված է միայն տրանս* անձանց համար։

 

Հարցերին պատասխանելիս խնդրում ենք լինել անկեղծ։

 

Հարցման տվյալները օգտագործվելու են միայն COVID-19-ով պայմանավորված Հայաստանում տրանս* մարդկանց վերաբերյալ ընդհանուր պատկեր ստանալու/վիճակագրության համար։

Ձեր տվյալները չեն փոխանցվելու երրորդ կողմի։

 

Սույն հարցաթիթիկի տարածումը տրանս* անձանց շրջանում ողջունելի է։

 

Հարցմանը կարող եք մասնակցել՝ անցնելով հետևյալ հղումով։