ՄԱՐԴԱՏԱՐ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ԱՆՎԱԴՈՂԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն «ՄԻԱՎ-ի և ՁԻԱՀ-ի կանխարգելումը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է մարդատար ավտոմեքենայի անվադողերի ձեռքբերման գնային առաջարկների բաց մրցույթ։

 

Խնդրում ենք լրացնել ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄԸ մինչև 2020թ.-ի մայիսի 8-ը՝ կցելով լրացված, ստորագրված և կնքված գնային առաջարկների լրացման թերթիկը։

 

Ներբեռնել գնային առաջարկների լրացման թերթիկը

 

«ՄԻԱՎ-ի և ՁԻԱՀ-ի կանխարգելումը Հայաստանում» ծրագիրը ֆինանսավորվում է ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից՝ ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլոզի և մալարիայի դեմ պայքարի Գլոբալ հիմնադրամի ֆոնդերի հաշվին։