2022թ․-ի ապրիլի 18-ին «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ի կողմից տրամադրվեց հինգերորդ  ենթադրամաշնորհը «Իրազեկում և

2022թ․-ի հունվարի 21-ին «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ի կողմից տրամադրվեց չորրորդ ենթադրամաշնորհը «Իրազեկում և

2022թ․-ի հունվարի 11-ին «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ի կողմից տրամադրվեց երկրորդ ենթադրամաշնորհը «Իրազեկում և

2021թ․-ի դեկտեմբերի 10-ին «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ի կողմից տրամադրվեց առաջին