ՄԻԱՎ-ԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈւԹՅՈւՆ

ՀՈՒՆՎԱՐ 2023Թ․ — ՓԵՏՐՎԱՐ 2023Թ․

ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն անցած շահառուներ

ՏՍՏ - 1039
ԿՍԿ - 855
ՏԱ - 20

Հայտնաբերված ՄԻԱՎ դրական շահառուներ

ՏՍՏ - 15
ԿՍԿ - 9
ՏԱ - 0

Ծառայությունները տրամադրվում են «ՏՍՏ-ների, ԿՍԿ-ների և տրանս անձանց շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելում» ծրագրի շրջանակներում, որը իրականացվում է ՀՀ Առողջապահության նախարարության ֆինանսավորմամբ, ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլոզի և մալարիայի դեմ պայքարի Գլոբալ Հիմնադրամի ֆոնդերից, ՀՀ ԱՆ «Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ի հետ համագործակցությամբ: