ՄԻԱՎ-ԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈւԹՅՈւՆ

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2021Թ․ — ՕԳՈՍՏՈՍ 2022Թ․

ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն անցած շահառուներ

ՏՍՏ - 5584
ԿՍԿ - 3887
ՏԱ - 263

Հայտնաբերված ՄԻԱՎ դրական շահառուներ

ՏՍՏ - 94
ԿՍԿ - 34
ՏԱ - 3

Ծառայությունները տրամադրվում են «ՏՍՏ-ների, ԿՍԿ-ների և տրանս անձանց շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելում» ծրագրի շրջանակներում, որը իրականացվում է ՀՀ Առողջապահության նախարարության ֆինանսավորմամբ, ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլոզի և մալարիայի դեմ պայքարի Գլոբալ Հիմնադրամի ֆոնդերից, ՀՀ ԱՆ «Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ի հետ համագործակցությամբ: