ՄԻԱՎ-ԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈւԹՅՈւՆ

Հոկտեմբեր 2021Թ․

ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն անցած շահառուներ

ՏՍՏ - 252
ԿՍԿ - 232
ՏԱ - 5

Հայտնաբերված ՄԻԱՎ դրական շահառուներ

ՏՍՏ - 2
ԿՍԿ - 0
ՏԱ - 0

Ծառայությունները տրամադրվում են «ՏՍՏ-ների, ԿՍԿ-ների և տրանս անձանց շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելում» ծրագրի շրջանակներում, որը իրականացվում է ՀՀ Առողջապահության նախարարության ֆինանսավորմամբ ու ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլոզի և մալարիայի դեմ պայքարի Գլոբալ Հիմնադրամի ֆոնդերից, ՀՀ ԱՆ «Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ի միջոցով: