ՄԻԱՎ-ԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈւԹՅՈւՆ

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2021Թ․ — ԱՊՐԻԼ 2022Թ․

ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն անցած շահառուներ

ՏՍՏ - 3541
ԿՍԿ - 2816
ՏԱ - 191

Հայտնաբերված ՄԻԱՎ դրական շահառուներ

ՏՍՏ - 57
ԿՍԿ - 26
ՏԱ - 2

Ծառայությունները տրամադրվում են «ՏՍՏ-ների, ԿՍԿ-ների և տրանս անձանց շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելում» ծրագրի շրջանակներում, որը իրականացվում է ՀՀ Առողջապահության նախարարության ֆինանսավորմամբ, ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլոզի և մալարիայի դեմ պայքարի Գլոբալ Հիմնադրամի ֆոնդերից, ՀՀ ԱՆ «Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ի հետ համագործակցությամբ: