ԴԱՍԸՆԹԱՑԱՎԱՐ-ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն հրավիրում Է դասընթացավար-փորձագետների՝ արտագնա դասընթաց անցկացնելու նպատակով։ 

  

Պաշտոնը` 

 • Մարդու իրավունքների փորձագետ, 
 • Խարանից և խտրականությունից զերծ լինելու իրավունքի փորձագետ, 
 • Առաջնորդության և ակտիվիզմի փորձագետ։ 

  

Դասընթացիանցկացմանօրերը — Փետրվարի16-17, 2023 թ 

  

  

Պարտականությունները 

 

 • Կազմել դասընթացի մոդուլ, որը պետք է ներառի տեսական նյութի ներկայացում և գործնական վարժանքներ, 
 • Պատրաստել սահիկահանդես (սլայդ) ՝ ներկայացնելով համապատասխան թեման իր բոլոր կոմպոնենտներով, 
 • Վարել դասընթաց մասնակիցների շրջանում և ներկայացնել հաշվետվություն։ 

  

Պահանջվողորակավորումներևհմտություններ 

 

 • Կրթություն և աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում, 
 • Հաղորդակցական հմտություններ, 
 • Համապատասխան ոլորտում վերապատրաստումների առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն, 
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի և ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է, 
 • Գիտելիքներ, փորձ, հմտություններ և/կամ զգայունություն խոցելի խմբերի իրավունքների պաշտպանության, նրանց հետ աշխատանքի առանձնահատկությունների վերաբերյալ 
 • Թիմում աշխատելու ունակություն, 
 • Ստեղծագործականություն։ 

  

Աշխատավարձը  —  Պայմանագրային 

 

Դասընթացիվայրը  — Արտագնա՝ Երևանից դուրս, հավելյալ կտեղեկացվի ընտրված մասնագետներին։ 

  

Դիմելուընթացակարգը  — Դիմելու համար խնդրում ենք լրացնել  հետևյալ  ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄԸմինչև 2023 թվականիհունվարի 28—ը: