Լոգիստիկ ծառայությունների տրամադրման բաց մրցույթ

 

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն հայտարարում է մրցույթ լոգիստիկ ծառայությունների տրամադրման համար։

 

Աշխատանքի նկարագրություն

Լոտ 1․ Միջոցառումների, դասընթացների կազմակերպման համար հյուրանոցային, տրանսպորտային և առնչվող այլ անհրաժեշտ լոգիստիկ ծառայություններ

Լոտ 2․ Սննդի փաթեթների մատակարարման լոգիստիկ ծառայություններ

Լոտ 3․ Մասնագիտական վերապատրաստումների իրականացման լոգիստիկ ծառայություններ

 

Դիմելու ընթացակարգը — Տվյալ թափուր հաստիքին դիմելու համար խնդրում ենք լրացնել հետևյալ ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄԸ մինչև 2023թ.-ի հունվարի 19-ը։ Կարող եք դիմել միաժամանակ երեք լոտերով ծառայությունների մատուցման համար։

Ծառայությունների արժեքի դաշտում խնդրում ենք նշել համապատասխան Լոտով/երով մատուցվող լոգիստիկ ծառայության միջին տարեկան արժեքը։