ԻՐԱՎԱԲԱՆԻ ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՍՏԻՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿն հայտարարում է իրավաբանի թափուր հաստիքի բաց մրցույթ:

 

Տևողություն — պայմանագրային

Վայր — Հայաստանի Հանրապետություն, ք․ Երևան

 

Աշխատանքի նկարագրություն

 • Կազմել պայմանագրեր և համաձայնագրեր, դիմումներ, հայցադիմումներ և այլ իրավական փաստաթղթեր։
 • Իրականացնել կազմակերպությանը ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրություն և տրամադրել իրավաբանական կարծիքներ և եզրակացություններ դրանց վերաբերյալ։
 • Տրամադրել իրավաբանական խորհրդատվություն կազմակերպության շահառուներին։
 • Կատարել ուսումնասիրություններ, վերլուծություններ և կազմել համապատասխան զեկույցներ։
 • Ըստ անհրաժեշտության՝ ներկայացնել ուսումնասիրություններ և զեկույցներ հանդիպում-քննարկումների ժամանակ։
 • Կատարել այլ աշխատանքներ իր պարտականությունների շրջանակներում՝ ըստ Գործատուի հանձնարարության։

 

Պահանջվող որակավորումներ ու հմտություններ

 • Իրավաբանական բարձրագույն կրթություն,
 • Աշխատանքային փորձ իրավաբանության ոլորտում,
 • Համակարգչային հմտությունների տիրապետում՝ MS Office, Internet, E-mail,
 • Հայերենի վարժ իմացություն։ Անգլերենի և ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է,
 • Իրավական տերմինաբանության վարժ տիրապետում,
 • Պատասխանատվության և կարգապահության զգացում, ճշտապահություն, հաղորդակցման հմտություններ,
 • Թիմային աշխատանքի, սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
 • Խոցելի խմբերի հետ աշխատանքի փորձ և/կամ զգայունություն,
 • Հանրային խոսքի հմտություն և փորձ,
 • Աշխատանքային փորձը և հմտությունները առողջության իրավունքի և ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման ոլորտներում կդիտվի որպես առավելություն,
 • Փաստաբանական գործունեության արտոնագրի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • ՀԿ ոլորտում աշխատանքային փորձ։

 

Աշխատավարձը — Պայմանագրային

 

Դիմելու ընթացակարգը — Տվյալ թափուր հաստիքին դիմելու համար խնդրում ենք լրացնել հետևյալ ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄԸ մինչև 2022թ.-ի մայիսի 27ը՝ դիմումի տեսակն ընտրելով՝ Աշխատանքի ընդունման հայտհաստիքի դաշտում ընտրելով «ԻՐԱՎԱԲԱՆ» կետը։