ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ ՍՐԱՀԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն «Բյուջետային անալիզը՝ որոշումների կայացման գործընթացում թիրախ խմբերի ներգրավվածության համար» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է աշխատանքային հանդիպման իրականացման համար կոնֆերանս սրահի և ճաշի ընդմիջման տրամադրման գնային առաջարկների բաց մրցույթ 2021 թվականի փետրվարի 12-ի համար։

 

Խնդրում ենք լրացնել ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄԸ մինչև 2021թ.-ի փետրվարի 5-ը՝ կցելով լրացված, ստորագրված և կնքված գնային առաջարկների լրացման թերթիկը։

 

Ներբեռնել գնային առաջարկների լրացման թերթիկը