Կոնֆերանսի համաժամանակյա թարգմանության բաց մրցույթ

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն  հայտարարում է աշխատանքային հանդիպման ընթացքում համաժամանակյա թարգմանության բաց մրցույթ։  Աշխատանքային հանդիպումը տեղի է ունենալու  2020թ-ի դեկտեմբերի 10-ին, ժամը 13։00-ից 18։00։

Համաժամանակյա թարգմանությունը նախատեսվում է ժամը 14։00-15։00-ի և 16։00-16։30-ի համար (ընդհանուր 1 ժամ 30 րոպե)։

 

Աշխատավարձը  — Մրցութային

 

Աշխատանքի նկարագիր՝

  • Ապահովել անգլերենից հայերեն և հայերենից անգլերեն համաժամանակյա թարգմանություն աշխատանքային հանդիպման ընթացքում։ 

 

Պահանջվող որակավորումներ և հմտություններ

  • Բարձրագույն կրթություն համապատասխան ոլորտում,
  • Համաժամանակյա թարգմանության առնվազն 2 տարվա փորձ,
  • Համաժամանակյա թարգմանչի որակավորում (համապատասխան վկայագրերի, փաստաթղթերի առակայությունը պարտադիր է),
  • Անգլերենի և հայերենի գերազանց իմացություն,
  • Իրազեկություն մարդու իրավունքների հիմնահարցերի և պաշտպանության, ՄԻԱՎ-ի և ՁԻԱՀ-ի և այլ բժշկական, իրավագիտական եզրութաբանությանը,
  • Այլ համապատասխան հմտություններ և որակավորումներ։

 

 

Դիմելու ընթացակարգը  — Տվյալ թափուր հաստիքին դիմելու համար խնդրում ենք լրացնել հետևյալ ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄԸ մինչև 2020 թ.-ի նոյեմբերի 12-ը՝ «Մատուցվող աշխատանքի/ծառայության անվանումը» դաշտում ընտրելով «Համաժամանակյա թարգմանիչ» հաստիքը։