«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն աշխատանքի է հրավիրում հոգեբանի

Ծրագիր — «Ապահովելով ՄԻԱՎ-ի և ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման ծրագրերի կայուն և անվտանգ իրականացումը COVID-19 համավարակի ընթացքում»

Աշխատանքի սկիզբ՝ նոյեմբերի 5, 2020թ․

Տևողությունը  — Պայմանագրային, փորձաշրջանով

Վայրը — Երևան, ՀՀ

 

Աշխատանքի նկարագրություն 

Պարտականությունները՝

 • Հոգեբանական աջակցություն հասարակության խոցելի խմբերին;
 • Շահառուի հոգեբանական հիմնախնդիրների բացահայտում համապատասխան թեստերի և դիտարկումների միջոցով,
 • Հոգեբանական հիմնախնդիրների ուսումնասիրության հիման վրա շահառուի հետ աշխատանքի նախնական ծրագրի կազմում, ներկայացում թիմային քննարկմանը,
 • Աշխատանք շահառուի հետ, որը ենթադրում է

    — տվյալ պահի հոգեբանական վիճակի գնահատում

    — անհատական հոգեբանական խորհրդատվություն

    — անհատական հոգեթերապիա

    — անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան հաստատություն կամ    

      մասնագետի մոտ ուղղորդում:

 • Հայտնաբերված հիմնախնդիրների վերլուծություն, դասակարգում, դրանց լուծմանն ուղղված գործողությունների, համատեղ միջոցառումների, առաջարկությունների մշակում, ներկայացում թիմային քննարկմանը:
 • Յուրաքանչյուր շահառուի համար անհատական փաստաթղթերի փաթեթի կազմում և պարբերական վերանայում:
 • Շահառուի հետ ընթացիկ աշխատանքի արձանագրում, համակարգչային տեղեկատվական բազայի մեջ գրանցում:
 • Շահառուների հետ խմբային հանդիպումների իրականացում,
 • Մասնակցություն թիմային քննարկումներին:
 • Համապատասխան հաշվետվությունների կազմում:

 

Պահանջվող որակավորումներ և հմտություններ

 

 • Հոգեբանի բարձրագույն կրթություն,
 • Համակարգչային հմտությունների տիրապետում՝  MS Office, Internet Tools, E-mail,
 • Տվյալների վերլուծության ունակություն,
 • Խմբում աշխատելու և համագործակցության գերազանց հմտություններ,
 • ​Բարդ իրավիճակներում արագ կողմնորոշում,
 • Աշխատասիրություն, նվիրվածություն և սրտացավություն,
 • ​Միջանձնային լավ հարաբերություններ կառուցելու հմտություններ,
 • Վստահելիություն, գաղտնապահություն,
 • ​Նախաձեռնելու կարողություն,
 • ​Ինքնավստահություն,
 • ​Նպատակամղվածություն ինքնազարգացման գործում 

 

Աշխատավարձը  — Պայմանագրային

 

Դիմելու ընթացակարգը  — Տվյալ թափուր հաստիքին դիմելու համար խնդրում ենք լրացնել հետևյալ հայտադիմումը մինչև 2020 թ.-ի նոյեմբերի 1-ը՝ «Մատուցվող աշխատանքի/ծառայության անվանումը» դաշտում ընտրելով «Հոգեբան» հաստիքը։