Ժամանակավոր կացարանի տարածքի վարձակալության բաց մրցույթ

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն «Խտրականության դեմ պայքար Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է տարածքի վարձակալության գնային առաջարկների բաց մրցույթ։ 

Տարածքի վարձակալությունը նախատեսված է ժամանակավոր կացարանների տրամադրման համար։ Առաջարկվող տարածքում պետք է տեղավորվեն նվազագույնը 20 հոգի։

Խնդրում ենք լրացնել ՀԱՅՏԱԴԻՄՈՒՄԸ մինչև 2020թ.-ի մայիսի 30-ը՝ կցելով լրացված, ստորագրված և կնքված գնային առաջարկների լրացման թերթիկը։

 

Ներբեռնել գնային առաջարկների լրացման թերթիկը

 

«Խտրականության դեմ պայքար Հայաստանում» ծրագիրն իրականացվում է «Նոր Սերունդ»

Մարդասիրական ՀԿ-ի կողմից Շվեդիայի ֆինանսական աջակցությամբ: