Ծրագրի օգնականի թափուր հաստիքի հայտարարություն

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն աշխատանքի է հրավիրում ծրագրի օգնականի:

Ծրագրի անվանումը – Խտրականության դեմ պայքար Հայաստանում

Պաշտոնը – ծրագրի օգնական

Աշխատանքի սկիզբ – ապրիլի 1, 2020թ

Տևողությունը – պայմանագրային, փորձաշրջանով

Վայրը – Երևան, ՀՀ

Աշխատանքի նկարագրություն

Պարտականությունները՝

 • Ադմինիստրատիվ և ընթացիկ աշխատանքների կազմակերպում ըստ աշխատանքային պլանի և հանձնարարականների,
 • Ծրագրային գործողությունների մասին տեղեկատվության կազմում հայերենով և անգլերենով, տարածում բոլոր հնարավոր միջոցներով՝ սոցիալական ցանցեր, ԶԼՄ-ներ և այլն,
 • ՀԿ-ի աշխատանքների տեխնիկական ապահովում (տրանսպորտի և նյութերի պատվեր, պատճենահանում, տպագրություն, տոմսերի պատվիրում, հանդիպումների կազմակերպում, բանակցություններ և այլն),
 • Հանդիպում քննարկումների, միջոցառումների կազմակերպում, մասնակցություն և արձանագրում/լուսաբանում,
 • Արձանագրությունների և այլ փաստաթղթերի կազմում,
 • Գրությունների, հայտաձևերի և այլ փաստաթղթերի, նյութերի կազմում և թարգմանություն ,
 • Արտաքին և ներքին հաղորդակցման ապահովում,
 • Հաշվետվություններ, աշխատանքային պլաններ, տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում։

 

Պահանջվող հմտություններ և կրթություն

 • Բարձրագույն կրթությունը ցանկալի է
 • Հայերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է
 • Համակարգչային հմտությունների տիրապետում՝ MS Office, Internet , E-mail
 • Թարգմանչական հմտությունների տիրապետում
 • Միջոցառումների կազմակերպման հմտություններ
 • Տվյալների վերլուծության ունակություն
 • Թիմում աշխատելու ունակություն
 • Լավ հաղորդակցման ունակություններ
 • Ստեղծագործական ջիղ

 

Աշխատավարձը – Պայմանագրային

 

Դիմելու ընթացակարգը – Տվյալ թափուր հաստիքին դիմելու համար խնդրում ենք լրացնել հետևյալ հայտադիմումը մինչև 2020 թ.-ի մարտի  27-ը ՝ ծրագրի անվանումը դաշտում ընտրելով «Խտրականության դեմ պայքար Հայաստանում»: