Ի ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՐԱ ԶՈՀՐԱԲՅԱՆԻ ԳՐԱՌՄԱՆԸ

2018թ.-ի սեպտեմբերի 15-ին ՀՀ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանն իր ֆեյսբուքյան էջում կրկին կատարել է նույնասեռական անձանց իրավունքների սահմանափակման վերաբերյալ գրառում:
Սա առաջին անգամը չէ, որ Արա Զոհրաբյանը հանդես է գալիս նման հայտարարություններով և դրանք շատ հաճախ ուղեկցվում են վիրավորական արտահայտություններով:
Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանին հարկ ենք համարում հիշեցնել, որ խտրականության արգելքը նախատեսված է ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ օրենսգրքերով և ՀՀ օրենքներով, ինչպես նաև միջազգային և տարածաշրջանային մի շարք կոնվենցիաներով, Դաշնագրերով և համաձայնագրերով, որոնք վավերացվել են ՀՀ-ի կողմից:

Քիչ չեն նաև մեր երկրին տրված հանձնարարականներն ու առաջարկությունները, որոնք պետք է ի կատար ածվեն առաջիկա տարիների ընթացքում․

Ավստրիա- արգելել սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության հիմքով խտրականությունը և ապահովել ԼԳԲՏ անձանց արդյունավետ պաշտպանությունը,
Ալբանիա- մարդու իրավունքների ոլորտում խտրականության դեմ պայքարի ուղղությամբ ծրագրերի և քաղաքականության մեջ մշակել գենդերազգայուն մոտեցում,
Արգենտինա- մշակել և ընդունել կանանց, ինչպես նաև ԼԳԲՏԻ անձանց նկատմամբ խտրականության դեմ պայքարի վերաբերյալ համապատասխան օրենսդրություն,
Սլովենիա- Ապահովել ԼԳԲՏ անձանց արդյունավետ պաշտպանությունը խտրականությունից,
Ֆրանսիա- Խտրականության բոլոր ձևերի դեմ պայքար, այդ թվում սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության հիմքով,
Կանադա- ընդունել սեռական կողմնորոշման հիմքով խտրականության վերաբերյալ հստակ օրենսդրություն,
Չիլի- արդյունավետ միջոցներ ձեռնարկել` ապահովելու համար, սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության հիմքով խտրականության բոլոր ձևերի վերացումը,
Իսպանիա- փոքրամասնությունների նկատմամբ ատելության հրահրման քարոզչության դեմ պայքար, հատկապես ԼԳԲՏԻ անձանց, կրոնական փոքրամասնությունների, ՄԻԱՎ-ով ապրող և հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ խտրականության դեմ օրենսդրական փաթեթի ընդունում, այդ թվում պետական կառավարման ոլորտում,
Ուրուգվայ- համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի ԼԳԲՏԻ անձինք չենթարկվեն խտրականության ոչ միայն օրենքով, այլև գործնականում,
Ավստրալիա- պատկան մարմինների և իրավապահ մարմինների պատշաճ ուսուցում՝ ԼԳԲՏԻ մարդկանց դեմ հարձակումների մանրակրկիտ և օպերատիվ քննություն իրականացնելու համար):

Այսպիսով, ամփոփելով վերոգրյալը, «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն հիշեցնում է, որ ՀՀ Սահմանադրությամբ նախատեսված է մտքի, խղճի և կրոնի ազատությունը, կարծիքի արտահայտման ազատությունը, հավաքների ազատությունը և իրավական տեսակետ հայտնող յուրաքանչյուր անձ ՀՀ-ում պետք է առաջնորդվի օրենքի առջև ընդհանուր հավասարության, խտրականության արգելքի, մասնավոր և ընտանեկան կյանքի, պատվի ու բարի համբավի անձեռնմխելիության սկզբունքներով, այլապես վերջիններիս արտահայտություններն ու գործողությունները կարող են հանգեցնել քրեական պատասխանատվության:

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ
Արա Զոհրաբյանի գրառումը.
«ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԿՈՒ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՐՑ
1. Պետք է օրենքի մակարդակով արգելել երեխաների առողջությանը, լիարժեք ու ներդաշնակ զարգացմանը սպառնացող (այդ թվում՝ ոչ բնական սեռական հարաբերությունների վերաբերյալ) քարոզչությունը:
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը (ՄԻԵԴ) Handyside v. United Kingdom գործով 1976թ. որոշմամբ և Hertzberg v. Finland գործով 1982թ. որոշմամբ ճանաչել է պետությունների ինքնավարությունը հանրային բարոյականության ոլորտում քաղաքականություն մշակելու և իրացնելու հարցերում՝ նշելով, որ առկա չեն համընդհանուր չափորոշիչներ արարքների բարոյականության որակման համար:
ՄԻԵԴ-ը նշել է, որ եթե անձնական կյանքի անձեռնմխելիության առումով անձն ունի լայն իրավունքներ, որոնք պետությունը չպետք է խախտի, այդ թվում՝ սեռական կողմնորոշման կապակցությամբ, ապա սեռական կողմնորոշման հարցերի հանրային քարոզչության և արտահայտման այլ ձևերի մասով պետությունն իրավունք ունի միջամտել՝ հանրային բարոյականության և այդ թվում երեխաների շահերից ելնելով:
ՄԻԵԴ-ը սահմանել է, որ չափահասների՝ սեռական կյանքի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու իրավունքն ստորադասվում է երեխաների բարոյական դաստիարակության ապահովման շահին:
Ընդ որում, նմանատիպ որոշում ունի նաև ԱՄՆ-ի գերագույն դատարանը United States v. Windsor գործով (2013թ.): 2. …»: