ՀՀ-ում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման պետական նպատակային ծրագիր 2017-2021 թթ․

 ՀՀ կառավարության որոշումը «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին

ՀՀ օրենքը մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին

ՀՀ կառավարության որոշումը Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսով վարակված անձանց չթույլատրվող աշխատանքների ցանկը հաստատելու մասին

ՀՀ օրենքը բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին

Այլ անձին ՄԻԱՎ հարուցիչով վարակելու քրեական պատասխանատվությունը

Այլ անձին վեներական հիվանդությամբ կամ այլ սեռավարակներով վարակելու քրեական պատասխանատվությունը

Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելը

Բուժաշխատողների մասնագիտական, ինչպես նաև ոչ մասնագիտական օժանդակող գործունեությանը խոչընդոտելը

Հիվանդին օգնություն ցույց չտալու քրեական պատասխանատվությունը