1․ ՀՀ-ում ՄԻԱՎՁԻԱՀ-ի կանխարգելման պետական նպատակային ծրագիր 2017-2021

2․ ՀՀ կառավարության որոշումը «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» հհ օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին

3․ ՀՀ օրենքը մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին

4․ ՀՀ կառավարության որոշումը Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսով վարակված անձանց չթույլատրվող աշխատանքների ցանկկը հաստատելու մասին

5․ ՀՀ օրենքը բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին

6․ Այլ անձին ՄԻԱՎ հարուցիչով վարակելու քրեական պատասխանատվությունը

7․ Այլ անձին վեներական հիվանդությամբ կամ այլ սեռավարակներով վարակելու քրեական պատասխանատվությունը

8․ Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների կողմից մասնագիտական պարտականությունները չկատարելը կամ ոչ պատշաճ կատարելու քրեական պատասխանատվությունը

9․ Բուժաշխատողների մասնագիտական, ինչպես նաև ոչ մասնագիտական օժանդակող գործունեությանը խոչընդոտելու քրեական պատասխանատվությունը

10․ Հիվանդին օգնություն ցույց չտալու քրեական պատասխանատվությունը