ԼԳԲՏ+ անձանց աշխատանքային իրավունքների իրացումը Հայաստանում

ՁԵՌՆԱՐԿ ԲՈւԺԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Տարեկան իրավական ամփոփիչ ԶԵԿՈւՅՑ 2022

ՏՍՏ ՍՊԵՑԻՖԻԿ ՓԱԹԵԹ

Հետազոտություն

ԳԲՏ անձինք շարունակում են ճնշված մնալ բանտերում

ԿԽՎԿ-ին ներկայացրած այլընտրանքային զեկույց

Глобальный доклад ЮНЭЙДС по СПИДу 2022

Վերլուծություն

Վերլուծություն

ԼԳԲՏԻ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՆԴԵՊ ԱՏԵԼՈՒԹՅԱՆ ԽՈՍՔԻ ԵՎ
ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆ ԱՌՑԱՆՑ ՀԱՐԹԱԿՈՒՄ

Հաշվետվություն

/ամենամյա/ 2021

ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020

ՄԻԱՎ-ի Հայաստանյան կասկադը ՏՐԱՆՍ* անձանց շրջանում (ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ, ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐ, ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ)

Հայաստանում ՏՍՏ անձանց տրամադրվող ՄԻԱՎ-ին առնչվող ծառայությունների ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻԱՎ-ին առնչվող ծառայությունների շարունակական տրամադրման ԿԱՍԿԱԴ

Հայաստանում ՏՍՏ և տրանս* անձանց տրամադրվող ծառայությունների ֆինանսական բացերը հասցեավորող ադվոկացիոն ճանապարհային քարտեզ

ՏՍՏ և ՏՐԱՆՍ անձանց տրամադրվող առողջապահական և սոցիալական ծառայությունների համար Հայաստանի ազգային բյուջեի ֆինանսական բացերի

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻԱՎ-ի նախակոնտակտային և հետկոնտակտային կանխարգելման (PrEP/ՆԿԿ, PEP/ՀԿԿ), ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ արյան արագ հետազոտության ծառայությունների տրամադրումը կարգավորող ՀՀ օրենսդրության վերաբերյալ

Ներբեռնել PDF տարբերակը

Տարեկան իրավական ամփոփիչ զեկույց

2020

ԼԳԲՏ անձանց հանդեպ ատելության խոսքի մեծացումը պատերազմական իրավիճակում

Ինչ պետք է իմանան ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդիկ ՄԻԱՎ-ի և COVID-19-ի մասին

ԼԳԲՏԻ անձանց հանդեպ ատելության խոսքի և Խտրականության դրսեվորումը առցանց հարթակում

Պետական կառույցների և «Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ի Համագործակցությունը 2019թ․-ի ընթացքում

Нарушении прав человека и пытки в Армении на основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности

Оценка потребностей трансгендерных людей

в регионе ЦВЕЦА

Национальный Отчёт О нарушениях права На здоровье геев, бисексуалов, Других мсм и транс людей В республике Армения

«Համայնքից համայնքի համար» ծրագիր համապարփակ զեկույց

Տարեկան իրավական զեկույց

2018

Анализ национальных законодательств, связанный с правами ЛГБТК и ВИЧ, в 11 странах региона ЦВЕЦА

Национальный отчёт о нарушениях права на здоровье геев, бисексуалов, Других мсм и транс людей в республике Армения

Национальный отчёт о нарушениях прав на здоровье геев, бисексуалов, других МСМ
и транс людей в Республике Армения

Анализ национального законодательства Армении, связанного с правами ЛГБТ и ВИЧ

 Խտրականության դեպքերի փաստագրում

 

Ինչպես իրականացնել իրավիճակային թեսթավորում

 

Ինչպես գտնել ճանապարհը Խտրականությունից պաշտպանելու չեխական փորձը առանց խտրականության դեմ օրենքի

 Դիտորդական խմբի  2018թ․-ի հաշվետվություն

 

ՄԻԱՎ-ին առնչվող ծառայությունների կարիքի, որակի և առաջնահերթությունների գնահատում ԿՍԿ-ների շրջանում

ՄԻԱՎ-ին առնչվող ծառայությունների կարիքի և որակի գնահատում՝ ՏՍՏ-ների և տրանս անձանց շրջանում

ՄԻԱՎ-ի կանխարգելմանն ուղղված ծառայությունների հասանելիության, որակի և առաջնահերթության գնահատման

ՄԻԱՎ-ի կանխարգելմանն ուղված ծառայությունների հասանելիության, որակի և առաջնահերթության  գնահատման

«ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելում ԹՆՕ-ների շրջանում» ծրագրի մեթադոնային փոխարինող բուժում ստացող շահառուների կարիքների գնահատման

«Խնամքի և աջակցության տրամադրում ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց» Գլոբալ հիմնադրամի դրամաշնորհային

ծրագրի շրջանակում իրականացվող

Սեռական կողմնորոշմամբ և գենդերային

ինքնությամբ պայմանավորված Մարդու իրավունքների

խախտման դեպքերի վերաբերյալ

2016թ․-ին ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ էլեկտրոնային

մամուլում խտրականության, ատելության խոսքի

Ատելության խոսքի առկայությունը ԼԳԲՏ

համայնքի նկատմամբ ՀՀ առցանց տիրույթում

ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ վերաբերմունքը,

ատելության խոսքի դրսևորումները

ՀՀ օրենսդրությամբ և միջազգային իրավական

փաստաթղթերով ամրագրված ԼԳԲՏ անձանց

Իրավապաշտպան կառույցների տեսակետը

ԼԳԲՏ անձանց հիմնախնդիրների վերաբերյալ

ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՄԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ

«ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՕԳՆՈՂ ՁԵՌՔԵՐ, ՀԱՆՈՒՆ ԳԵՏԱԿԻ ՄԱՔՐՈՒԹՅԱՆ»

Ծրագիր, ֆոկուս խմբերի հետազոտության զեկույց

«ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՕԳՆՈՂ ՁԵՌՔԵՐ,

ՀԱՆՈՒՆ ԳԵՏԱԿԻ ՄԱՔՐՈՒԹՅԱՆ»

ծրագիր, Գյումրի գետակի ջրի

որակի վերլուծություն

 Գյումրի քաղաքի սոցիալապես անապահով

ընտանիքների անչափահաս երեխաներին վերաբերող

խնդիրների բացահայտման սոցիոլոգիական

փոքրամասշտաբ հետազոտություն

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքի

երիտասարդների հիմնախնդիրները եւ դրանց

կարգավորման ուղիները

ՀՀ Շիրակի մարզի Մարալիկ քաղաքի
երիտասարդների հիմնախնդիրները եւ դրանց

կարգավորման ուղիները

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի
երիտասարդների հիմնախնդիրները եւ դրանց

կարգավորման ուղիները