Տարեկան իրավական ամփոփիչ զեկույց

2020

ԼԳԲՏ անձանց հանդեպ ատելության խոսքի մեծացումը պատերազմական իրավիճակում

Ամփոփ վերլուծություն

Համեմատական վերլուծություն

 Դիտորդական խմբի  2018թ․-ի հաշվետվություն

Տարեկան իրավական զեկույց 2018թ․

 Խտրականության դեպքերի փաստագրում