+374 60 478989

Զեկույցներ

ՄԻԱՎ-ի կանխարգելմանն ուղղված ծառայությունների հասանելիության գնահատման Զեկույց

Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իմունային անբավարարության վիրուսով (ՄԻԱՎ) վարակվածության և ձեռքբերովի իմունային անբավարարության համախտանիշի (ՁԻԱՀ) դեպքերի արձանագրումն սկսվել է 1988 թվականից: ՀՀ-ում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի համաճարակի վիճակագրությունը 

Կարդալ ավելին
«ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՕԳՆՈՂ ՁԵՌՔԵՐ, ՀԱՆՈՒՆ ԳԵՏԱԿԻ ՄԱՔՐՈՒԹՅԱՆ» ԾՐԱԳԻՐ

Գետի ջրի որակի ուսումնասիրությունը կատարվել է Գերմանական տեխնիկական համագործակցության (այժմ` GIT) Կենսաբազմազանության կայուն կառավարում ծրագրի աջակցությամբ «Հայաստանի գետերի և վտակների կենսաբազմազանության ուսումնասիրությունը» խորագրով 2010թ.

Կարդալ ավելին
IDAHOT 2016

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն Հոմոֆոբիայի և տրանսֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օրվա կապակցությամբ 2016 թ.-ի մայիսի 17-ին կազմակերպել էր «Օրենսդրական փոփոխությունների նախաձեռնություններ՝ ԼԳԲՏԻ անձանց իրավունքների պաշտպանության համար» թեմայով կոնֆերանս, որի

Կարդալ ավելին
ՀՀ Օրենսդրությամբ և միջազգային իրավական փաստաթղթերով ամրագրված ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների համեմատության ԶԵԿՈւՅՑ

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական հասարակական կազմակերպությունը 2014թ.ապրիլ-հունիս ամիսների ընթացքում Քաունթերփարթ ինթերնեյշնլի հայաստանյան մասնաճյուղի ֆինանսավորմամբ ուսումնասիրել է ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների վերաբերյալ ՀՀ ներպետական օրենսդրությունը

Կարդալ ավելին
«Գյումրու օգնող ձեռքեր, հանուն գետակի մաքրության» ծրագիր Ֆոկուս խմբերի հետազոտության զեկույց

«Գյումրու օգնող ձեռքեր, հանուն գետակի մաքրության» ծրագիր նպատակն է աջակցել Գյումրու քաղաքապետարանի կողմից Գյումրու գետակի մաքրության և դրա որակի պահպանման քաղաքականության քաղաքականության մշակմանն ու իրականացմանը

Կարդալ ավելին
ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՄԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ ԼԳԲՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՍԵՌԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴԻՄԱՆԿԱՐԸ

ԻՆՏԵՐՆԵՏԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՄԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ ԼԳԲՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՍԵՌԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՄԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴԻՄԱՆԿԱՐԸ

Կարդալ ավելին
ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքի երիտասարդների հիմնախնդիրները և դրանց կարգավորման ուղիները Սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքների վերլուծություն

2012 թվականի փետրվարին ներկայացվեց «Հայաստանի երիտասարդության մասին ազգային զեկույցը»: Հարցմանը մասնակցել էին 1200 երիտասարդ, որոնցից 506 բնակվում են Երևանում, 330` Հայաստանի այլ քաղաքներում և 351` գյուղերում:

Կարդալ ավելին
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի երիտասարդների հիմնախնդիրները և դրանց կարգավորման ուղիները Սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքների վերլուծություն

2012 թվականի փետրվարին ներկայացվեց «Հայաստանի երիտասարդության մասին ազգային զեկույցը»: Հարցմանը մասնակցել էին 1200 երիտասարդ, որոնցից 506 բնակվում են Երևանում, 330` Հայաստանի այլ քաղաքներում և 351` գյուղերում: Համաձայն

Կարդալ ավելին
ՀՀ Շիրակի մարզի Մարալիկ քաղաքի երիտասարդների հիմնախնդիրները և դրանց կարգավորման ուղիները Սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքների վերլուծություն

2012 թվականի փետրվարին ներկայացվեց «Հայաստանի երիտասարդության մասին ազգային զեկույցը»: Հարցմանը մասնակցել էին 1200 երիտասարդ, որոնցից 506 բնակվում են Երևանում, 330` Հայաստանի այլ քաղաքներում և 351` գյուղերում: Համաձայն սույն

Կարդալ ավելին
ԳՅՈՒՄՐԻՔԱՂԱՔԻՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍԱՆԱՊԱՀՈՎԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻԱՆՉԱՓԱՀԱՍԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆՎԵՐԱԲԵՐՈՂԽՆԴԻՐՆԵՐԻԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆՓՈՔՐԱՄԱՍՇՏԱԲՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

Յուրաքանչյուրպետություն, որնիրառջևխնդիրէդրելլինելսոցիալական, առաջնահերթուշադրությունըպետքէսևեռիառողջ, սոցիալապեսլիիրավանդամիձևավորմանըևզարգացմանը: Յուրաքանչյուրպետությանապագանէհանդիսանումնրաառողջսերունդը:

Կարդալ ավելին
Զեկույց ատելության խոսքի ազատությունը ԼԳԲՏ համայնքի նկատմամբ ՀՀ առցանց տիրույութում

Ապրիլից մինչ հունիսի 20-ն ընկած ժամանակահատվածում կատարվել է ԼԳԲՏ համայնքի նկատմամբ ատելության խոսքի հետազոտություն ՀՀ առցանց տիրույթում: Ուսումնասիրության մեջ ընդգրկվել են նաև մարտ ամսվա որոշ հրապարակումներ, որոնց շուրջ զարգացումները ընթացել են նաև հաջորդ ամիսներին:

Կարդալ ավելին
Զեկույց «Ատելության խոսքի առկայությունը ԼԳԲՏ համայնքի նկատմամբ ՀՀ առցանց տիրույթում»

Ուսումնասիրել ՀՀ առցանց տիրույթում ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ Ատելության խոսքի
առկայությունը 2014թ-ի ապրիլի 1-ից հունիսի 20-ն ընկած ժամանակահատվածում:
ՀՀ առցանց տիրույթ – սոց. ցանցեր և ԶԼՄ-ների առցանց տիրույթ (Էլեկտրոնային մամուլ`
կայքեր, 

Կարդալ ավելին