+374 60 478989

Զեկույցներ

ՀՀ-ում գեյ, բիսեքսուալ, այլ ՏՍՏ և տրանս անձանց իրավունքների խախտման ազգային հաշվետվություն

ՀՀ-ում գեյ, բիսեքսուալ, այլ ՏՍՏ և տրանս անձանց իրավունքների խախտման ազգային հաշվետվություն

Կարդալ ավելին
Գյումրու օգնող ձեռքեր, հանուն գետակի մաքրության

«Գյումրու օգնող ձեռքեր, հանուն գետակի մաքրության» ծրագրի նպատակն է աջակցել Գյումրու քաղաքապետարանի կողմից Գյումրու գետակի մաքրության և դրա որակի պահպանման քաղաքականության մշակմանն ու իրականացմանը: Այդ նպատակի նվաճման համար նախևառաջ իր

Կարդալ ավելին
Գյումրի գետակի ջրի որակի վերլուծություն

Գետի ջրի որակի գնահատման աբիոտիկ չափանիշներից մեկը ջերմաստիճանն է: Ինչքան ավելի բարձր է ջերմաստիճանը, այնքան ավելի է նվազում թթվածնի կլանման ու սպառման գործընթացների արագությունը: Քաղաքի միջով անցնելիս գետակի ջրի ջերմաստիճանը բարձրանում է,

Կարդալ ավելին
ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչների և նրանց սեռական կողմնորոշման սոցիալական դիմանկարը

Հայաստանի գերակայող մշակույթի շրջանակներում ԼԳԲՏ անձինք խոցելի խումբ են, քանզի ժամանակ առ ժամանակ տարբեր պետական և ոչ պետական կառույցների, ֆորմալ և ոչ ֆորմալ, պետական

Կարդալ ավելին
ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԵՏԸ ԼԳԲՏ ԱՆՁԱՆՑ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Այսօր ՀՀ-ում ԼԳԲՏ անձիք ունեն բազմաթիվ հիմնախնդիրներ թե՛ հասարակության մեջ, թե՛ իրավապաշտպան կառույցներում: Հասարակությունը դեռ ունի խնդիր նրանց` որպես լիիրավ և հավասար անդամ ընկալելու: Այնուամենայնիվ, առավել մեծ խնդրի առջև ենք կանգնում, երբ հարցը հասնում է

Կարդալ ավելին
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի երիտասարդների հիմնախնդիրները և դրանց կարգավորման ուղիները

զեկույցի, վերջին մեկ տարվա ընթացքում երիտասարդների անդամությունը տարբեր կառույցներին հատկապես ՀԿ-ներում կազմել է 5,7%, որպես վարձատրվողներ` 1,2%, ուսանողական խորհուրդներում` 6,6 %:

Կարդալ ավելին
ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքի երիտասարդների հիմնախնդիրները և դրանց կարգավորման ուղիները

Համաձայն «Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության» և ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագրի Հայաստանյան գրասենյակի կողմից իրականացված «Հայաստանի երիտասարդների ձգտումները և ակնկալիքները» զեկույցի, վերջին

Կարդալ ավելին
ՀՀ Շիրակի մարզի Մարալիկ քաղաքի երիտասարդների հիմնախնդիրները և դրանց կարգավորման ուղիները

2012 թվականի փետրվարին ներկայացվեց «Հայաստանի երիտասարդության մասին ազգային զեկույցը»: Հարցմանը մասնակցել էին 1200 երիտասարդ, որոնցից 506 բնակվում են Երևանում, 330` Հայաստանի այլ քաղաքներում և 351` գյուղերում:

Կարդալ ավելին
ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԻ ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԱՆԱՊԱՀՈՎ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՓՈՔՐԱՄԱՍՇՏԱԲ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

Յուրաքանչյուր պետություն,  որն իր առջև խնդիր է դրել լինել սոցիալական, առաջնահերթ ուշադրությունը պետք է սևեռի առողջ, սոցիալապես լիիրավ անդամ

Կարդալ ավելին
ՀՀ Օրենսդրությամբ և միջազգային իրավական փաստաթղթերով ամրագրված ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների համեմատություն

Աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում ժողովրդավարության և քաղաքացիական հասարակության ձևավորման ընթացքում ԼԳԲՏ անձանց շարժումը և հավասար իրավունքների պայքարը միշտ եղել է կարևորագույն խնդիր: Գրեթե բոլոր հասարակություններում

Կարդալ ավելին