ԱՈՒԹՐԻՉ-ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂԻ ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՍՏԻՔԻ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹ

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ-ն հայտարարում է ծրագրի աութրիչ-համակարգողի հաստիքի բաց մրցույթ` «ՏՍՏ-ների, ԿՍԿ-ների և ՏԱ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելում» ծրագրի շրջանակներում:

 

Ծրագիր — «ՏՍՏ-ների, ԿՍԿ-ների և ՏԱ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելում»

Պաշտոն — Աութրիչ-համակարգող

Տևողություն — 1 ամիս (փորձնական)` երկարացման հնարավորությունով

Վայր — Հայաստանի Հանրապետություն, ք․ Երևան

 

Աշխատանքի նկարագրություն 

 

Հիմնական պարտականություններ

 • Աջակցել ծրագրի համակարգման աշխատանքներին;
 • Աջակցել ծրագրի տեխնիկական մասի աշխատանքերի իրականացմանը ըստ անմիջական ղեկավարի ցուցումների և հրահանգների;
 • Աջակցել աութրիչների աշխատանքների համակարգմանը;
 • Իրականացնել տվյալների բազաների ընթացիկ ստուգումներ և վերլուծություններ;
 • Կազմել հաշվետվություններ, աշխատանքային պլաններ, տեխնիկական փաստաթղթեր ըստ անհրաժեշտության;
 • Մասնակցել աշխատակազմի հանդիպումներին, ժողովներին, տրամադրել մատուցվող ծառայությունների ընթացքի վերաբերյալ տեղեկատվություն;
 • Վերադասին տրամադրել աշխատանքի մասին հաշվետվություն համաձայն պահանջների;
 • Ապահովել ծրագրի աշխատակիցների/ծառայություն մատուցող անձանց և շահառուների մասնակցությունը ծրագրային գործողությունների և այլ միջոցառումների ժամանակ ըստ անհրաժեշտության,
 • Թիրախային խմբերի հետ իրականացնել միջոցառումներ, քննարկումներ;
 • Սոցիալական ցանցերում և մեդիայում կատարել ծրագրային աշխատանքների լուսաբանում՝ համագործակցելով ՀԿ համակարգողների և հանրային կապերի (PR) մասնագետի հետ;
 • Կատարել այլ համապատասխան պարտականություններ՝ ըստ պահանջի:

 

Պահանջվող որակավորումներ և հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթությունը ցանկալի է;
 • Աութրիչ աշխատանքի փորձը ցանկալի է;
 • ՄԻԱՎ-ի և ՁԻԱՀ-ի մասին գիտելիքների նվազագույն իմացությունը ցանկալի է;
 • Համակարգչից օգտվելու հմտություններ, MS Office գերազանց իմացություն;
 • Հայերենի իմացություն, ռուսերենի և անգլերենի իմացությունը ցանկալի է;
 • Թիմում աշխատելու ունակություն;
 • Լավ հաղորդակցման ունակություններ;
 • Ստեղծագործական ջիղ;
 • Պատրաստակամություն աշխատելու՝ ըստ գործատուի պահանջների:

 

Աշխատավարձը  — Պայմանագրային

 

Դիմելու ընթացակարգը  — Տվյալ թափուր հաստիքին դիմելու համար խնդրում ենք լրացնել հետևյալ հայտադիմումը մինչև 2023թ.-ի հունիսի 30-ը՝ դիմումի տեսակն ընտրելով Աշխատանքի ընդունման հայտ, իսկ Մատուցվող աշխատանքի/ծառայության անվանումը դաշտում ընտրելով «Աութրիչ-համակարգող» հաստիքը։